lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Roland Paulsen tilldelas Wallanderstipendium

Publicerad: 2014-01-17

Stort grattis till vår post-doc inom organisation, Roland Paulsen, som tilldelades


Stort grattis till vår post-doc inom organisation, Roland Paulsen, som tilldelades Wallanderstipendiet den 4 december, beslutat av forskningsnämnden för Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse. Stipendiet utgår med 1 485 000 kr. för fortsatt forskningsarbete.

Roland Paulsen skrev under sin doktorandtid boken Arbetssamhället (Gleerups Förlag) och hans doktorsavhandling Empty Labor kommer under 2014 att förlagspubliceras på Cambridge University Press. Avhandlingen behandlar fenomenet ”tomt arbete” (dödtid på jobbet) och bygger främst på intervjumaterial, men också på kvantitativ data. Roland arbetar nu i ett projekt om funktionell dumhet tillsammans med Mats Alvesson. Han är sedan hösten 2013 också verksam i etnografiskt arbete på ett arbetsförmedlingskontor. 
 
Mycket mer info om Rolands publikationer, medverkan i media med mera finns att ta del av här.
 

Läs mer om Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse på Handelsbankens webbplats