lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Så sattes handelsforskningen i centrum

Publicerad: 2014-03-05

Lyckad invigning av nationellt centrum för handelsforskning lade grunden för ett fördjupat samarbete mellan handelsföretag och akademi.

Den 3 mars invigdes Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet. Det blev en lyckad kick-off som lade en solid grund för ett fruktbart samarbete mellan handelns ledande aktörer och forskare vid universitetet.

Paneldiskussion om samarbete från v till h: Mia Odabas, moderator, Annika Olsson, Vicerektor för LTH, Helen Rönnholm, utbildnings- och forskningsansvarig på Svensk Handel, och Peter Jelkeby, vice vd Clas Ohlsson.

- Vår förhoppning med finansieringen av centret är att det ska vara ett nav för handelsforskningen i Sverige. Så att, även om forskningen bedrivs vid flera lärosäten, ska detta center vara drivkraften nationellt.

Det sade Andreas Hedlund, VD för Handelns utvecklingsråd som bidragit med finansiering på 25 miljoner kronor, när han, tillsammans med Lunds universitets rektor Per Eriksson och centrets föreståndare professor Ulf Johansson, invigde det nya centret.

- Jag har länge haft en förhoppning om att få vara med att skapa en samlingspunkt för såväl forskare och praktiker med intresse för handelsforskning som ska stärka och stimulera handelsforskningen nationellt. Den drömmen har nu gått i uppfyllelse, sade Ulf Johansson.

Konsumtionsforskare Sofia Ulver presenterar ett av forskningsprojekten vid centret

Foto: Konsumtionsforskare Sofia Ulver presenterar "Connoisseurskap, Nörderi och Kultivering", ett av forskningsprojekten vid centret.

Centret, som ska jobba tvärvetenskapligt, kommer att fokusera på varuflödet och kundmötet – två avgörande delar för en fungerande och effektiv handel. Fyra forskare och projektledare vid centret, Jens Hultman, Cecilia Fredriksson, Daniel Hellström och Sofia Ulver, presenterade pågående forskning med bäring på dessa handelsfrågor och utmaningar som E-handel, kunniga kunder och logistiklösningar.

Stort fokus lades på företagens behov inom handeln. Flera representanter från handeln gav sin syn på utmaningar från ett företagsperspektiv, däribland Robert Olsson, HR-chef på Bergendahls Food, och Renée Andersson, CSR-ansvarig på Indiska Magasinet. Särskilt två områden berördes, handelsnäringens kompetensförsörjning och arbete med hållbarhet.

- Vi må vara konkurrenter på golvet, men inte om mänskliga rättigheter. Det blir en helt annan kraft när 30-40 beställare säger samma sak, sade Renée Andersson om samarbeten inom branschen för att förbättra miljö och arbetsvillkor hos leverantörer i producerande länder.

Inom dessa områden kan förstås forskare bidra med mycket kunskap. Under en paneldiskussion diskuterades samarbete och kunskapsöverföring mellan akademi och handelsnäring – i panelen deltog Annika Olsson, vicerektor LTH, Helen Rönnholm, ansvarig för utbildning och forskning på Svensk Handel, och Peter Jelkeby, vice VD Clas Ohlson. I detta sammanhang, framkom det, är det viktigt att forskningen kommuniceras i format som handeln kan ta till sig.

Dagen avslutades med ett anförande där allvar blandades med skratt. Jarno Vanhatapio, grundare av Nelly.com och Zoozoo.com, berättade om sin resa från tiden då han staplade en liten lägenhet i Borås full av damunderkläder till att bli en ledande aktör för mode på nätet med såväl internationellt kända som egna varumärken.

Åhörarna fick höra om hur Nelly.com med okonventionella metoder, från betalda marknadsföringsgig på Sveriges nattklubbar till tidiga blogg- och facebooksatsningar, marknadsförde sin e-handelsplats och fick stora mängder besökare och kunder på kort tid.

Kunder litar mest på andra kunder. Sociala medier blir allt viktigare när konkurrensen om de nya digitala marknadsföringskanalerna blir hårdare. Underlätta folks liv. Bygg följare, engagera och konvertera. Och i den ordningen, hårdsälj inte. Det var några av Jarnos goda råd till publiken.