lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Så tycker svenskarna om digital marknadsföring

Publicerad: 2022-02-17

Får du önskad effekt av din digitala marknadsföring? Som en del i ett pågående forskningsprojekt har forskarna Burak Tunca och Johan Anselmsson frågat tusen svenskar om sin inställning till marknadsföring online generellt samt specifikt via sociala medier, e-post och poddar.

Hands writing and sketching on papers, in front of a computer. Photo.

De preliminära slutsatserna visar bland annat på vikten av att varumärken på sociala medier postar bra ”bascontent”, det vill säga visuellt innehåll som bilder och videor. När det gäller mejl från företag kan de flesta tänka sig att ta emot rabatter och specifika erbjudanden, men är mindre intresserade av generellt innehåll från branschen. En bra ämnesrad säljer och ett dåligt mobilanpassat nyhetsbrev går alltid bort. Rapporten visar också på poddar som en möjligen underskattad källa till just marknadsföring.

– Våra resultat visar att marknadsförare inte bör låta sig distraheras av alla de digitala verktygens förtjusande lockrop, utan istället fokusera på att leverera kärnan i marknadsföringen: informera om nya produkter och kampanjer, ge rabatter, publicera relevant och högkvalitativt innehåll och naturligtvis undvika att irritera konsumenterna med överdrivet fokus på sälj på digitala medier, säger Burak Tunca, universitetslektor i digital marknadsföring.

Till nytta för studenter och marknadsförare

Forskarna har startat Linkedin-gruppen Lund Digital Marketing Research and Insights för att dela med sig av sina resultat och spaningar.

– Det finns mycket internationell statistik om konsumenters inställningar och beteenden. Vi vet att svenskar är långt fram i många avseenden till exempel när det gäller sociala medier och ny teknik och ville därför ha en svensk version. Vi tror dels att studenter kan ha nytta av denna undersökning i sina praktikfallsprojekt, dels att svenska marknadsförare kan ha användning av en svensk uppdatering av hur konsumenter ser på digital marknadsföring, säger Johan Anselmsson, professor i marknadsföring.

Läs mer om vad forskarna kommit fram till i den engelska versionen av artikeln

Ta del av hela rapporten som PDF här (4,1 MB)

Till gruppen på Linkedin

Mer om rapporten

Data till undersökningen samlades in under november 2021 genom 1002 deltagare via Dynata-panelen. Urvalet var representativt för Sverige vad gäller ålder, kön och var i landet man bor. Rapporten har i dagsläget inte granskats i någon formell peer-review eller publicerats i någon vetenskaplig tidskrift.

Läs mer om rapporten i Lunds universitets forskningsportal

Mer om projektet

Projektet finansieras av Handelsbankens forskningsstiftelser med 1,5 miljoner kronor över tre år. Formellt projektnamn:

Development of an Index to Benchmark Competences of Swedish Brands – Investigating levels of digitalization in marketing capabilities and their impact on market and financial performance.

Läs mer om när projektet inleddes

Kontakt

Burak Tunca
Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning på digital marknadsföring. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
burak.tunca@fek.lu.se
073-963 72 71

Burak Tunca i LU:s forskningsportal

Johan Anselmsson
Professor i företagsekonomi, inriktning på marknadsföring. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
johan.anselmsson@fek.lu.se
070-996 76 80

Johan Anselmsson i LU:s forskningsportal