lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studenter testar på livet som redovisningskonsulter under 48 timmar

Publicerad: 2018-09-27

Under två dagars intensiv och praktisk övning i bokföring och bokslut får studenterna på grundkursen i företagsekonomi hjälpa en fiktiv småföretagare att bringa ordning i sin bokföring. Efter 48 timmar ska bokslutet lämnas till revisorn. Övningen hålls för 17:e terminen i rad.

Vad innebär det att vara revisor? Illustration: iStockphoto

I LTH:s Matteannex har de 360 studenterna sällskap av gästande redovisningskonsulter. Katarina Alquist och hennes kollegor från LRF Konsult – alla alumner från ekonomprogrammet i Lund – är på plats för att guida i kontoplaner och regelverk.

Caroline Hellström, lärare och forskare i företagsekonomi på Ekonomihögskolan, är ansvarig för den betygsgrundande övningen. Hon framhåller att den brukar uppskattas av studenterna:

– Genom att praktiskt tillämpa sina nyvunna kunskaper ökar förståelsen för grundläggande samband i bokföring och redovisning, säger Caroline. Nästa vecka gästar en revisor från PwC för att ge sin syn på fallet, och berätta hur en revisor granskar ett bokslut.