lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Historik

Företagsekonomiska institutionen etablerades 1958 inom samhällsvetenskapliga fakulteten. Från början låg institutionen på Gerdagatan i Lund.

Tack vare generösa donationer från Crafoordska stiftelsen kunde första steget mot en gemensam Ekonomihögskola tas under sent 1980-tal då Holger Crafoord Ekonomicentrum började byggas. Byggandet skedde i tre etapper under 10 år. En senare organisatorisk förändring ledde till att Ekonomihögskolan etablerades som en egen, separat fakultet inom Lunds universitet.

Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen inom Ekonomihögskolan. Sedan starten på 50-talet har institutionen och ämnet utvecklats väldigt mycket. Idag är företagsekonomi ett mångfacetterat ämnesområde som erbjuder undervisning och bedriver forskning inom finans, redovisning, marknadsföring, organisation, entreprenörskap och strategi.