lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Öppettider vid jul och nyår 2020/2021

Företagsekonomiska institutionen håller stängt under jul och nyår, från den 23 december 2020 till den 7 januari 2021 då vi öppnar igen. All personal och studenter på Ekonomihögskolan kommer in i lokalerna med sina LU-kort även under denna period.

Tentaexpeditionens öppettider under jul och nyår