lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Clara Gustafsson

Foto: Anna Löthman

”Här är vi privilegierade!”


Clara Gustafsson arbetar som lektor på Företagsekonomiska institutionen sedan 2011. Efter disputationen 2008 vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, har Clara tack vare stipendier bland annat forskat en längre tid vid University of Exeter business school. Att gästforska vid andra universitet är värdefullt.
– Att få vara i en annan akademisk miljö, lära sig språket mer ingående, få ett nytt perspektiv och knyta värdefulla kontakter som annars inte hade knutits har gett mig väldigt mycket, menar Clara.
 
Som lärare och forskare på Ekonomihögskolan undervisar Clara på grund-, kandidat- och magisternivå, handleder uppsatser, är examinator och forskar inom sitt specialområde marknadsföring. Några av hennes fokusområden är interaktionen mellan konsumenten och varumärket, förtroende för varumärken och sonic branding. Forskningen på sonic branding försöker ta reda på hur konsumenten reagerar på musik, till exempel i butiker.
 
Claras mål är att studenterna ska se att marknadsföringsämnet blir allt mer spännande över tid och upptäcka hur fördelaktigt det är att ha vissa grundmodeller i bagaget. På olika sätt kan undervisningen göras mer intressant.
– Jag gillar att använda case i undervisningen. Redan på grundnivå kan enkla case användas. Dessa enkla case kan utgöras av analyser utifrån litteraturen då grupper av studenter ansvarar för ett case var. Det ger inspiration till den egna läsningen, precis som föreläsningarna bör göra, säger Clara.
 
Eftersom Clara undervisar och dessutom är kursansvarig på olika nivåer träffar hon stora mängder studenter.
– ­Det är otroligt kul att se att så många är intresserade av ämnet! Jag blir självklart väldigt motiverad då jag möter alla studenter som tycker att mitt ämne marknadsföring är roligt, säger Clara. Att jobba på Ekonomihögskolan känns som ett privilegium, helt enkelt.

läs mer

Läs en av Claras artiklar inom forskningsområdet Sonic branding som nämns i texten till vänster: 
Sonic branding: A consumer-oriented literature review